EĞİTİM

Öğretmenler Dikkat!!! Öğle Arası Nöbet Kararı…

Öğretmenler Dikkat!!! Öğle Arası Nöbet Kararı…

Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinde, eğitim kurumlarında güvenlik ve disiplinin sağlanması önem arz etmektedir. Bu amaçla, eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve müdür yardımcıları için nöbet görevi öngörülmüştür.

Diğer taraftan, 25/08/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün “Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti” başlıklı 21 inci maddesinde; “Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.”  hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde, ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Meteorolojiden Sevindirici Haber: Sıcaklıklar Artacak

Öte yandan, eğitim kurumlarında görevli öğretmen ve müdür yardımcılarından nöbet görevi yürütenlerin, bu görevleri sırasında temel insani ihtiyaçlarını karşılamak durumunda oldukları; dolayısıyla bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla nöbet görevine verilen araların bu görevin tam olarak yerine getirilmediği sonucunu doğurmayacağı kuşkusuzdur.

Bu çerçevede;

1- Nöbet görevinin, ilgili mevzuatında öngörüldüğü şekilde yerine getirilmesinin sağlanması,

2- Nöbet görevinin, bu görevi yerine getiren öğretmen ve müdür yardımcılarının temel insani ihtiyaçlarının dikkate alınarak düzenlenmesi ve özellikle öğle arası dinlenme ve yemek ihtiyacı göz önünde bulundurularak bu sürelerde nöbet görevinin dönüşümlü olarak yapılmasına imkân tanınması,

3- Nöbet görevine verilen aralar nöbet görevinin fiilen ve tam olarak yerine getirilmemesi anlamına gelmeyeceğinden, nöbet görevi için öngörülen ek ders ücretinin tam olarak ödenmesi,

hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mustafa SAFRAN

Bakan a.

 

Bakan Yardımcısı

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

To Top