EĞİTİM

Selçuk: “Hiçbir ülkenin eğitim kalitesi öğretmenin niteliğini aşamaz”

Selçuk: “Hiçbir ülkenin eğitim kalitesi öğretmenin niteliğini aşamaz”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi:

Bu Türkiye’nin müzmin bir meselesi ve bu meselenin altından kalkabilecek bir birikimimizin olduğunun farkındayım. Esasen son zamanlarda 2023 eğitim vizyonu ile Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda özellikle ilk kırılım olarak önümüzdeki 3 yıl içerisinde hangi ay hangi yıl hangi iş ve işlemleri ne şekilde yapacağıma dair ortaya koyduğumuz doküman ve bu dokümanın ihtiva ettiği bir takım süreçler ve fonksiyonlar hedefler ve eylemlerle ortaya konulmuş durumda. Şimdiden sonra bunun takibi ile ilgili elimizden gelen bütün ekip çalışmasını yürütmek ile meşgulüz”

Bir eğitim sisteminden bahsediliyorsa bunun felsefi bir zemini olmalı. Çünkü eğitim insan ile ilgili bir kurum ve bu kurumun mesajı insana ise insandan ne anladığımız konusunda açık ve sarih bir görüş ortaya koymak zorundayız. Yapılması gereken bir başka şey bir sistem yaklaşımı içerisinde eğitim kurumunu ele almaktır. Sistem yaklaşımını ifade etmeye çalışırken kastettiğimiz şey aslında sistemle alt sistemlerinin birlikte eş güdümlü ve eş zamanlı olarak ele alınması zaruretidir. Eğer biz eğitimin bütün alt sistemlerini bir bütün içerisinde birlikte eş zamanlı olarak değerlendirmezsek o zaman eğitim sistemi ile oynadığımız her alan başka sorunlara yol açacaktır

Toplumda aile nasıl bir birimse eğitimde de okul bir birimdir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  KPSS- Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim: Branş Bazında Sıralamaların Güncellenmesi

Sistemin bütününe ilişkin olarak öğretmen yetiştirmeyi de kaynağında ele almak ve sistemin bütün süreçlerini okul bazlı ele almaktır. Okul bazlı ele almamızın sebebi toplumda aile nasıl bir birimse eğitimde de okul bir birimdir. Okulun bir sistematik olarak dönüştürülmesi mümkün olduğunda okulların gelişim modelini izlemek ve günlük olarak her bir okulun belirli parametrelerde değerlendirilmesini sağlamak mümkündür. Türkiye’de önümüzdeki birkaç ay içerisinde bütün okullarımızın yaklaşık olarak 25-30 kadar parametre üzerinden somut olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi ve her bir okulun gereksinimini okula özgü olarak çerçevelenmesi ve buna özgü olarak pozitif ayrımcılıklarla belirli okulların öncelikle desteklenmesi hedefleniyor. Çünkü okullarımız arasındaki imkan ve başarı farklılıkları oldukça yüksek. Bu farklılıkları kapatmadan yolumuza devam ettiğimizde sınav baskısından kurtulmak gibi bir çıkışımızın olmayacağı da aşikardır

Eğitimi bir kurum olarak ele aldığımızda ekonomi ve demokrasi ile birlikte ele almaktır. Eğitim eğer demokrasi ve ekonomi ile beraber ele alınmazsa o zaman kendi başına içe dönük kapalı bir sisteme dönüşür. Bu nedenle iktisadi hayatın gereklilikleriyle eğitim hayatının ortaya koydukları süreçlerin birbiriyle eş güdümlü olarak gitmesinin yararı var. Burada temel aktör olarak elbette öğretmenlerimiz çok önemli. Genel bir ilke olarak dünyada birçok dokümanda belirtildiği gibi hiçbir ülkenin eğitim kalitesi öğretmenin niteliğini aşamaz. Dolayısıyla öğretmenin niteliği üzerinde ciddi bir yoğunlaşmak gerekiyor. Bizim öğretmenlere çok destek olmamız gerekiyor. Yatırım yapmamız gerekiyor

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

To Top